Vergoedingen

Zorgverzekeraar

NeuroSupport is aangesloten bij de beroepsorganisatie Belangen AssociatieTherapeut en Consument (BATC). Deze organisatie behartigt de belangen van de aangesloten paramedisch therapeuten.

De BATC wordt door de meeste zorgverzekeraars erkend en in de meeste gevallen worden het consult (deels) vergoed.

Informeer bij jouw zorgverzekeraar of de behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, voor aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico..

Voor onze behandeling is geen doorverwijzing nodig van een huisarts. 

BATC vormt samen met de paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten een bolwerk  van hoogwaardig kwalitatieve therapeuten, om in Nederland binnen enkele jaren te bewerkstelligen dat er een betere balans komt tussen de reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg. In het belang van therapeut, consument en zorgverzekeraar streeft zij naar een betaalbare natuurgerichte gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

De BATC® stelt eisen tot toetreding van haar vereniging:
Dit betekent dat wij naast de opleiding tot Neurofeedback Trainer ook over de vereiste diploma’s beschikken op het gebied van natuurgeneeswijze en op het gebied van Medische Basiskennis op HBO niveau.

Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, bekijk je polis of informeer bij je zorgverkeraar naar je “vergoeding voor alternatieve geneeswijzen”.

Kies hieronder (plaatje Keuze.nl) van welke specifieke verzekeraar(s) u de polissen wilt zien.

Klik op zorgwijzer.nl

Indien u vragen hebt aangaande vergoeding, dient u contact op te nemen met uw verzekeraar!

De volgende gegevens zijn belangrijk voor declaratie:

Behandelaar: Eric Sterken

  • BATC Licentienummer: 02712
  • RBCZ Licentienummer: 911740R
  • AGB-code Zorgverlener: 90-040086
  • AGB-code Praktijk: 90-18389

Behandelaar: Lineke Sterken – van der Zwaag

  • RBCZ Licentienummer: 91174R
  • AGB-code Zorgverlener: 90-039939
  • AGB-code Praktijk: 90-18389

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk onze consulten onder de noemer ‘Alternatieve geneeswijzen’ / ‘Natuurgeneeskunde’. Dit is echter afhankelijk per verzekeraar en afhankelijk van uw pakket (aanvullende verzekeringen).

Persoonsgebonden budget (PGB)

Misschien ontvangt u of uw kind een Persoons Gebonden Budget (PGB) of komt u hiervoor in aanmerking.

Werkgever

Als u (deels) arbeidsongeschikt bent, dan kan het zijn dat uw werkgever of arbo-arts een bijdrage wil leveren aan de Neurofeedback Training.

UWV

Als u arbeidsongeschikt bent, dan kunt u via het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. Met deze IRO gaat u zelf op zoek naar een reïntegratiebureau en kan Neurofeedback Training onder de noemer ‘neurocoaching’ worden uitgezocht als training.

Gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u bij de gemeente een formulier halen waarmee u een verzoek tot bijzonders bijstandsuitkering kunt aanvragen. Als u op dat formulier ‘psychotherapie’ aankruist en een kopie van onze factuur bijvoegt, wordt per factuur bekeken of u deze vergoed krijgt.

Belastingdienst

U kunt de Neurofeedback Training opgeven als bijzondere ziektekosten. Afhankelijk van uw totale ziektekosten dat jaar, kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen

Rugzak

De ervaringen met het vergoeden van Neurofeedback Training via het rugzakje zijn nog zeer wisselend, maar zeker het proberen waard.