Neurofeedback

Neurofeedback

Neurofeedback is een voor Nederland vrij nieuwe geavanceerde methode om de hersenen te oefenen beter te kunnen functioneren. In Amerika wordt deze training al op grote schaal succesvol toegepast. Letterlijk vertaald betekent feedback “terugkoppeling”. Met andere woorden de informatie die de hersenen geven wordt terugvertaald naar de cliënt toe.

Neurofeedback Groningen en Leeuwarden

Neurofeedback

De informatie over de hersengolven wordt door middel van speciale sensoren geregistreerd, de terugkoppeling vindt plaats door middel van geluid en beeld. Een van de bijzondere eigenschappen van de hersenen is dat zij in staat zijn veranderingen te signaleren, zich vervolgens te gaan reorganiseren en te gaan zoeken naar een meer stabieler evenwicht en daarvan te leren. Daarnaast kunnen de hersencellen nieuwe onderlinge verbindingen leggen en bepaalde functies van elkaar overnemen.

Er wordt gewerkt met een speciaal hiervoor ontworpen geavanceerd computer programma. Tijdens de neurofeedback training zit U in een comfortabele stoel kijkend naar een film of luisterend naar muziek. De training is niet inspannend of pijnlijk. U voelt er niets van, de apparatuur registreert alleen en koppelt vervolgens geluid en beeld informatie terug.

Als de hersengolf activiteit stabiel is en er is sprake van een evenwichtige verdeling van de diverse soorten hersengolven vertonen, spelen muziek en beeld door. Als er ergens in het gehele systeem turbulentie optreedt of teveel of te weinig activiteit, dan stoppen beeld en muziek voor een fractie van een seconde. Dit is de feedback en de informatie voor de hersenen.De hersenen reageren hier op natuurlijke wijze op door weer een meer stabiel hersengolf patroon te gaan zoeken zodat beeld en muziek weer doorlopen. U hoeft hier geen moeite voor te doen, het is zelfs zo dat hoe meer U zich ontspant hoe beter en gemakkelijker het gaat. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de soort aandoening.

Neurofeedback training kan helpen bij o.a.:

 • ADHD
 • ADD
 • PDD-NOS
 • Chronische pijn
 • Migraine
 • Fibromyalgie
 • ME/CVS
 • Angststoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Dwangstoornissen
 • Leerproblemen
 • Depressie
 • Stress
 • Overspannenheid en burn-out
 • Epilepsie
 • Slaapstoornissen
 • Tourettesyndroom
 • Leveren van topprestaties
 • Enz