Neurofeedback studie bevestigt voordeel op lange termijn bij ADHD

NIJMEGEN — Een internationale groep onderzoekers vergeleek verschillende behandelmethoden bij kinderen met ADHD en ontdekte dat Neurofeedback, een behandeling zonder medicatie, ook op langere termijn tot gunstige effecten leidt, met een vergelijkbare effectiviteit als medicatie (zoals Ritalin).

Een zojuist gepubliceerde studie in het medische tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry, toont aan dat Neurofeedback langdurig positieve effecten heeft bij kinderen met ADHD.

Neurofeedback is een niet-invasieve therapie die wordt gebruikt om hersenactiviteit te trainen, waarbij EEG-golven via elektroden op een computerscherm worden weergegeven. Het is aangetoond dat het de symptomen van ADHD bij kinderen (met name onoplettendheid en hyperactiviteit) helpt verminderen. Het was tot nu toe echter nog onduidelijk of de gerapporteerde verbeteringen blijvend zijn en een goed alternatief zijn voor het voorschrijven van medicatie bij kinderen met ADHD.

In deze recente studie, vergeleken onderzoekers gegevens van meer dan 500 kinderen met ADHD. De groepen die vergeleken werden waren kinderen die behandeld werden met Neurofeedback, met medicatie en kinderen die een controle-behandeling ondergingen. In deze onderzoeksgroep werden onderzoekers met verschillende opvattingen over neurofeedback geselecteerd om de onderzoeksgegevens op een uitgebalanceerde en kritische manier te interpreteren.

Het klinisch effect werd beoordeeld na een follow-up periode van gemiddeld 6 maanden na beëindiging van de behandeling. De onderzoekers ontdekten dat Neurofeedback na deze termijn duurzame effecten had. Bovendien laten de resultaten een tendens zien dat de voordelen van Neurofeedback verder verbeterden van het einde van de behandeling tot follow-up, wat niet het geval was voor de andere behandelingen. Bovendien werd voor de medicatiegroepen nog steeds medicatie gebruikt in het interval van 6 maanden tot aan de follow-up, terwijl er voor Neurofeedback geen aanvullende behandelingssessies in dat interval werden uitgevoerd.

Dr. Martijn Arns, één van de onderzoekers betrokken bij de studie, werkzaam bij Onderzoeksinstituut Brainclinics in Nederland, is ervan overtuigd dat Neurofeedback een waardevolle behandeloptie is voor kinderen met ADHD.

“Deze meta-analyse toont aan dat na een follow-up van gemiddeld 6 maanden, Neurofeedback bij ADHD een vergelijkbare werkzaamheid heeft in relatie tot andere actieve behandelingen waaronder medicatie. Op basis hiervan kan medicatie gezien worden als een goede interventie met name gericht op korte-termijn symptoombestrijding terwijl Neurofeedback als interventie meer gericht is op bestrijden van klachten op de lange termijn, met als bijkomend voordeel dat er bijna geen bijwerkingen zijn.”

Deze resultaten hebben specifiek betrekking op goed onderzochte Neurofeedback-methoden (dat wil zeggen Slow Cortical Potentials (SCP), Sensorimotor Rhythm (SMR) en Theta / Beta Neurofeedback) en kunnen niet worden gegeneraliseerd naar alle vormen van Neurofeedback.

Is Neurofeedback het nieuwe Ritalin?
Hoewel psychostimulantia zoals ‘Ritalin’ vaak worden voorgeschreven aan kinderen of adolescenten met ADHD, toonde eerder onderzoek aan dat de effecten van medicatie na 2 jaar gebruik afnemen en verschillende bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals angst, misselijkheid en negatieve effecten op slaap. Neurofeedback is een niet-medicamenteuze benadering die in de laatste 10 jaar steeds meer belangstelling heeft gekregen als effectieve methode zonder ernstige bijwerkingen.

BRON: neuroCare Group – Nederland
maart 10th, 2018|Nieuws|

Vakantie voorbij….

De zomer betekend weer lekker vakantie vieren, ontspannen en vaak even bijtanken. De zomer is ook een mooie tijd om weer even stil te staan hoe je na je vakantie weer verder wilt. Zijn er eventueel zaken die je anders zou willen aanpakken? Misschien wil je bewuster leven, meer ontspannen en beter met stress omgaan. Misschien heb je wel bepaalde patronen van je zelf die je graag zou willen veranderen. Nu je weer lekker in je energie zit is het een mooie kans om door te pakken en in jezelf te investeren om het beste uit jezelf te halen.

Neurofeedback is een techniek die ons brein leert optimaal te functioneren, waardoor er veel verschillende klachten behandeld kunnen worden. Maak snel een afspraak om te kijken wat NeuroSupport voor u kan betekenen. Dit geheel vrijblijvend en gratis!

augustus 30th, 2017|Nieuws|