Bedrijven / Managers

Neurofeedback is een zeer effectieve training, die de gevolgen van stress sterk kan beperken of terugdringen. En als neurofeedback preventief ingezet wordt dan vaart de organisatie daar wel bij want mensen die getraind zijn met neurofeedback zijn over het algemeen stabieler, assertiever, beter uitgerust omdat zij kwalitatief beter slapen en meer geconcentreerd zijn.

Neurofeedback is dus niet alleen een uitstekend instrument voor reïntegratie-doeleinden, maar ook een perfect instrument om de persoonlijke effectiviteit van medewerkers te vergroten. Daarmee leveren zij meer bij aan een goed organisatieresultaat.

NeuroSupport zorgt ervoor dat management en medewerkers mentaal fit en optimaal inzetbaar zijn: gezonder functioneren, beter presteren en werken aan groepscompetenties.

Ziekteverzuim en re-integratie

Stress gerelateerde klachten en burn-out zijn belangrijke kostenposten bij ziekteverzuim. Dit wordt onderkend en daardoor worden er op het werk steeds meer fitnessruimtes gecreëerd. Van massages tot hardloopbanden worden aangeboden. Maar een gezonde geest is minstens zo belangrijk. Het vinden van een gezond mentaal evenwicht verlaagd de kans op arbeidsverzuim.

Meer informatie?