Algemene voorwaarden

  • Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen NeuroSupport en de cliënt.

  • Artikel 2

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is NeuroSupport gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

  • Artikel 3

De door NeuroSupport aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 15 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

  • Artikel 4

Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven aan Incassobureau MediCas (Algemeen Financieel Incassobedrijf) te Breda.

  • Artikel 5

Bij betalingsachterstand is NeuroSupport gerechtigd – tenzij dit onoverkomelijk nadelig is voor het verloop van de behandeling – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betalingsvoorwaarden Medicas (PDF)
Algemene voorwaarden Medicas (PDF)